Opel Kadett C club Belgium-Holland

De Opel Kadett C club Belgium – Holland is een club voor eigenaren én liefhebbers van de Opel Kadett C in België en Nederland.

In 1988 in België opgericht onder de naam Opel Kadett C club Belgium, kende deze club door de snelle toestroom van leden vanaf 1989 een explosieve groei. Onder hen waren zeer veel Nederlandse belangstellenden.  Om die reden werd al in één van de eerste bestaansjaren de naam gewijzigd in Opel Kadett C club Belgium – Holland. In 1994 werd om wettelijke reden besloten de club administratief te ‘verhuizen’ naar Nederland.
In alle jaren daarna hebben zich ook regelmatig leden uit diverse ons omringende landen bij onze club aangesloten.

Alle mooie ontwikkelingen hebben hun keerzijde en zo kon het gebeuren dat de club na haar toptijd met ruim 650 leden de laatste jaren door meerdere omstandigheden ook een forse ledenkrimp kende. Tevens is het de laatste jaren  steeds lastiger om bestuursleden te vinden, die nog een deel van hun tijd kunnen en willen spenderen in een club. 

Dit heeft ertoe geleid, dat het bestuur in april 2019 heeft besloten, de activiteiten tot nader order stil te leggen. Ook is per juni 2019 een ledenstop ingesteld. Deze ledenstop geldt nog! Hoewel de Opel Kadett C club Belgium – Holland vanaf april moment een ‘slapend bestaan’ leidt, zijn we vanaf eind 2021 wel bezig met een doorstart.

Het is echter nu (nog) niet mogelijk om lid te worden!

Over die doorstart…: Deze nieuwe website is alvast 1 resultaat ván die doorstart, evenals een wederom gereden rondrit door Twente, in juli 2021. Ook zijn er nog altijd concrete, maar nog sluimerende, plannen voor een clubreis naar Duitsland.
Dat de situatie rond Covid19 hierin een almaar voortdurende en remmende factor blijkt en dit helaas langer duurt dan gedacht en gehoopt, behoeft -denken we- geen verdere uitleg.

We hebben inmiddels goede hoop dat voorjaar en zomer 2022 ons weer mogelijkheden bieden voor een paar fraaie  ritten en leuke bijeenkomsten

Voor vragen omtrent club of technische zaken: gebruik deze contactgegevens !
Het bestuur zal haar best doen om binnenkomende berichten te blijven beantwoorden.