Het doel van onderstel tuning, is in eerste instantie het bereiken van een hogere bochtensnelheid. Verder is het belangrijk een goede wegvastheid van de wielen te bereiken, ook bij een oneffen wegdek. Tevens dient een goede stabiliteit te worden gerealiseerd. Ook een goed controleerbaar weggedrag hoort hierbij. Voor het bereiken van deze doelstellingen gelden de volgende factoren:

• Ligging van het zwaartepunt
• Spoorbreedte en wielbasis
• Gewichtsverdeling
• Wijze en uitvoering van de wielophanging

Andere factoren die de wegligging beinvloeden, zijn:
• Schokdempers
• Veerspanning
• Banden
• Velgen
• Stabilisatoren
• Stijfheid van de carrosserie

Op deze pagina trachten wij inzicht te geven in de mogelijkheden voor onderstel tuning.

Veerpootbruggen
Van diverse tuningfirma’s zijn onderstelverbeteringssets verkrijgbaar. Veerpootbruggen zorgen voor een extra stijfheid van de auto. De veerpootbruggen worden bevestigd op de bovenkant van de veerpetjes in de auto (in het motorruim en in het kofferuim). Het is niet zo dat deze veerpetjes instabiel bevestigd zijn, maar bij een sportieve rijstijl kunnen deze veerpetjes vervormen, waardoor het toespoor en naspoor veranderen. Door de veerpootbruggen wordt dit tot een minimum beperkt.

Schokdempers

Montage van stuggere schokdempers is een eenvoudige en doeltreffende methode om de rij-eigenschappen en het bochtengedrag van een auto te verbeteren. De taak van schokbrekers is om ongecontroleerde bewegingen op te vangen van de wielen en de wielophanging. Daartoe zijn ze beter in staat, naarmate de afstelling stugger is. Een te harde schokdemperafstelling wordt op normale productie-auto’s vermeden, daar dit het comfort teniet doet. Bij sportief rijden heeft men in de meeste gevallen dit comfort niet nodig. Hardere schokdempers verbeteren niet alleen de wegvastheid van de wielen, maar onderdrukken ook de zwevende bewegingen van de carrosserie, doordat de ingaande en uitgaande slag van sportschokbrekers zwaarder gaan. Het gedrag in bochten wordt hierdoor aanzienlijk stabieler.

Veren

Een verandering van de veren heeft een verbetering van het rijgedrag en verhoging van de kritische bochtensnelheid tot doel. Daarbij worden in de regel stuggere en kortere veren gemonteerd. Een kortere veer zorgt voor verlaging van het zwaartepunt van de auto.

Stabilisatoren Het monteren van een stuggere stabilisatorstang zorgt voor een geringere zwaaineiging van de carrosserie. Dit is meestal de enige mogelijkheid om dit doel te bereiken. Het is belangrijk hetvolgende in gedachten te houden:

  • Stuggere veren en/of stuggere stabilisator op de vooras verminderen de overstuurneiging respectievelijk ondersteunen de onderstuurneiging
  • Stuggere veren en/of stuggere stabilisator op de achteras verminderen de onderstuurneiging respectievelijk ondersteunen de overstuurneiging 

Spoorbreedte

De spoorbreedte van de wielen speelt in verband met de bereikbare bochtensnelheid een belangrijke rol. Een breder spoor kan bij onveranderde zwaartepuntsligging een groterre zijdelingse kracht op het wegdek overbrengen. Spoorverbreding kan gerealiseerd worden met spoorverbreders. Mocht je deze gaan monteren, kijk dan a.u.b. uit waar je ze koopt. Het gebruik van spoorverbreders is niet zonder risico als je de verkeerde koopt. Een kruisvormige spoorverbreder wordt niet aangeraden. Denk er ook aan dat je langere wielbouten nodig hebt als je spoorverbreders monteert!

Wielen en velgen

De gewenste methode voor spoorverbreding is het veranderen van de velgen met gewijzigde inpersdiepte (aangeduid met e.t. = einpresstiefe). Grenzen van velgverbreding worden meestal bepaald door de groote van de wielkasten. Ter verbreding van de wielkasten zijn diverse kits verkrijgbaar. Het is niet zo dat een bredere band specifiek een betere wegligging oplevert. Zelfs bij eenzelfde bandengrootte, maar een bredere velg, zijn de zijdelingse krachten die op het wegdek overgebracht kunnen worden groter. Bredere velgen zijn daarom eveneens een relatief eenvoudige methode om het rijgedrag te verbeteren. Met lichtmetalen velgen kunnen betere resultaten behaald worden dan bij stalen velgen. Lichtmetalen velgen zijn ten opzichte van stalen velgen een stuk lichter. Het gewicht van de wielen en wielophanging (onafgeveerde massa) moet met het oog op de wegligging zo gering mogelijk zijn. Hierdoor genieten lichtmetalen velgen de voorkeur. Het nadeel van lichtmetalen velgen is de relatief hoge prijs. Ook de nauwkeurigheid in het produceren van deze velgen is bij sommige fabrikanten nogal eens laag.