Tunen, ookwel het prepareren van auto’s genoemd, wordt steeds meer toegepast. De auto moet sneller zijn dan het seriemodel. Onderstaand een overzicht met de mogelijkheiden om de Kadett C wat meer vermogen te geven. Om precies uit te gaan leggen wat tuning is, kun je beter naar je lokale tuner toestappen -deze kan je alles veel beter uitleggen dan wij dat kunnen.

Verwisselen van motorblok voor een zwaarder type

Niet echt tunen, maar toch een stap die vele Kadett C rijders maken, is het verwisselen van het motorblok voor een zwaarder type. De carrosserie van de Kadett C is zo gebouwd dat er veel verschillende motortypen in het motorruim kunnen worden gebouwd. Buiten de voor de Kadett C leverbare motoren, vind je ook enkele uitgebreidere omgebouwde versies. Enkele voorbeelden hiervan welke je op meetings tegenkomt:

  • 1.6, 1.8 en 2.0 liter OHC en DOHC blokken
  • 2.2 en 2.4 liter CIH blokken
  • 3.0 en 4.0 liter DOHC blokken
  • V8 blokken
  • 3.6 liter bi-turbo blokken (uit de Lotus Omega) 

Het ombouwen van deze motoren vergt niet alleen veel tijd, maar dient ook nog eens RDW goedgekeurd te worden.

Uitbalanceren

Voordat een motorblok getuned gaat worden, is het belangrijk dat het gehele blok uitgebalanceerd wordt. Hierbij gaat o.a. het om zuigers, drijfstangen en de krukas. Sla deze belangrijke stap niet over! Bel voor informatie over het uitbalanceren van een motorblok met één van onze sponsers:

Van Geffen Balanceertechnieken
Meerwijkweg 21a
NL-5236 BL ’s Hertogenbosch
Tel. 073-6428189

of

Van Kronenburg Motorentechniek
Spaarpot 19
NL-5666 RZ Geldrop
Tel. 040-2854064 / 2852387

Zij kunnen je alles vertellen over het uitbalanceren van motorblokken. Zij verzorgen het balanceren van alle soorten krukassen en verzorgen ook het uitwegen van drijfstangen en zuigers.

Plaatsen van krachtige carburateurs

Tegenwoordig worden er door hobbyisten vaak dubbele carburateurs geplaatst op een Opel motorblok. Het doel van het plaatsen van (andere) carburateurs, is d.m.v. grotere carburateurdiameters het verwezenlijken van een betere vullingsgraad. Als het injectiesysteem van een 1.9 of 2.0 Kadett C vervangen wordt door twee dubbele webers kan dit al makkelijk enkele pk’s meer opleveren dan het standaardvermogen

Vergroten van de cylinderinhoud De vergroting van de cylinderinhoud is een tamelijk eenvoudige en ongecompliceerde manier van vermogensverbetering. Daarom maken professionele tuningfirma’s hiervan even graag gebruik van als de fabrikanten van auto’s in hun serieproductie. Een inhoudsvergroting maakt een vermogensverbetering mogelijk zonder dat de voor de levensduur van de motor belangrijke grootheden als druk, temperatuur en toerental te sterk gewijzigd worden, wat bij alle andere methoden automatisch wel het geval is.

Voor het berekenen van een vermogenswinst kan de volgende formule worden gebruikt:

vermogenswinst = specifiek vermogen van de motor x extra cylinderinhoud x 0,8

Het specifieke vermogen van de motor wordt aangegeven in pk per liter en de extra cylinderinhoud wordt in liters opgegeven. Vergroten van de cylinderinhoud kan op diverse manieren. De cylinders kunnen worden opgeboord. Hier moet dan wel de ruimte voor zijn in het blok. Ook kan de slag worden verlengd. Dit houdt echter wel in dat er een andere krukas nodig is en vaak wordt dan ook afgezien van deze ingreep.

Afdraaien van het vliegwiel

Om het nodige vermogen zo goed mogelijk naar de achterwielen over te brengen, dient er zo min mogelijk vermogen kwijt te gaan aan het doen bewegen van het drijfwerk. Eén van de delen van het drijfwerk is het vliegwiel. Een goede optie om het kwijtraken van vermogen tegen te gaan is het verminderen van het gewicht van het vliegwiel. Dit zorgt ervoor dat er meer vermogen overblijft dat naar de achterwielen wordt overgebracht. Een nadeel hiervan is dat de motor op lage toerentallen de neiging heeft om af te slaan. Hiervoor dient het stagionaire toerental verhoogd te worden. Het combineren van een afgedraaid vliegwiel en een lichtmetalen koppeling levert een aanzienlijke reducering van de roterende massa’s van het drijfwerk op.

Veranderen van de kleptiming

Het kleppenmechanisme en de nokkenas spelen bij alle vermogensverbeterende maatregelen een belangrijke rol. Niet alleen wordt het maximaal haalbare motortoerental door de constructie en uitvoering van het kleppenmechanisme beperkt, maar ook worden de vermogenskarakterstiek en de vullingsgraad van een motor door de nokkenas als stuurelement van de gaswisseling in vergaande mate bepaald. Tuningsmaatregelen op dit gebied hebben dus tot doel het kleppenmechanisme voor hogere toerentallen geschikt te maken en m.b.v. een andere nokkenas een betere vullingsgraad te bereiken. Als men hogere motortoerentallen wil halen zal men ook moeten zorgen dat de kleppen niet gaan ‘zweven’. Hiervoor zijn stuggere klepveren leverbaar. Meestal worden deze in een complete kit geleverd met de nokkenas.

Bewerken van de cylinderkop

De cylinderkop kan op diverse manieren bewerkt worden om een hoger vermogen te realiseren. Eén van de mogelijkheden is het afvlakken van de cylinderkop, waardoor een andere compressieverhouding ontstaat. Een andere mogelijkheid is het vergroten van de in- en uitlaatpoorten, waardoor een grotere stroming kan ontstaan. Ook het aanbrengen van grotere kleppen draagt hiertoe bij. Het polijsten van de kanalen en kleppen zorgt ervoor dat de in- en uitademing van het motorblok zo gladjes mogelijk geschied. Koeling en smering De levensduur en betrouwbaarheid van een getuned motorblok is in hoge mate afhankelijk van de smering en koeling. Voor wat betreft de waterkoeling van de Opel motorblokken is er niets aan de hand bij getunede blokken. Er zijn voldoende reserves over. Het wordt echter wel aangeraden de standaard thermostaat (86 graden celcius) met een lager liggende openingstemperatuur (b.v. 78 graden celcius) te monteren. Het is ook mogelijk een gaatje van 3mm diameter te boren in de thermostaat. Voor wat betreft smering, is bij de kleinere Opel motoren (1.0 en 1.2) een oliekoeler (minimaal 10 rijen) pas nodig vanaf 80pk. De maximaal toelaatbare olietemperatuur ligt bij 135 graden celcius.

Oliekoeler De grotere blokken van Opel, de 1.9 en 2.0 blokken zijn wat kritischer wat smering betreft. Deze moeten al bij elke vermogensverbetering met een oliekoeler worden uitgerust. Afhankelijk van de vermogenswinst dient er een bijpassende oliekoeler te worden uitgekozen. Mocht je de getunede auto alleen gebruiken voor het wegverkeer, dan is een oliethermostaat aan te raden. De oliethermostaat laat de toevoer naar de koeler pas vrij bij ongeveer 80 graden celcius. Het rijden met een te lage motortemperatuur kan net zo schadelijk zijn voor een motorblok als rijden met een te hoge motortemperatuur!


Inlaat

Om het inademen wat makkelijker te verlopen, is het plaatsen van een sportluchtfilter een mogelijkheid. Vele personen denken dat dit een aardige vermogensverbetering oplevert. Dit is echter alleen waar wanneer men dit gelijk doet met een uitlaataanpassing. Voor de Kadett C modellen met 1.9 of 2.0 injectiemotor, is het tevens mogelijk een grote luchtweger (de grootste is b.v. van een BMW 635csi) te gebruiken.

Uitlaat

Om het uitademen van het motorblok wat gemakkelijker te laten verlopen, zijn er diverse mogelijkheden leverbaar. De sportuitlaat is wellicht de meest bekende mogelijkheid om het uitademen wat makkelijker te laten verlopen. De pijp van een sportuitlaat is meestal dikker en de dempers zijn niet opgebouwd uit schotten. Het geluid wordt hierdoor wel wat harder, maar de uitlaatgassen kunnen makkelijker hun weg het milieu in vinden. Een populaire uitlaat onder de Kadett C rijders is de groep A-uitlaat. De uitlaatpijp heeft een maximum diameter van 63.5mm en geeft een geluid van 100dB. Mocht je je auto van zo’n uitlaat voorzien, laat hem dan niet met deze uitlaat keuren door het RDW. Dan wordt hij niet goedgekeurd. Bij de APK levert dit echter geen problemen op. Een goede groep A uitlaat is de groep A van Supersprint. Tegenwoordig zetten veel sportieve rijders alleen een andere einddemper onder hun auto. Dit geeft wel een leuk geluid, maar een echte vermogenswinst levert het niet op.

Het uitlaatspruitstuk van het motorblok kan ook geoptimaliseerd worden. Hieronder valt het aanpassen en polijsten van de kanalen. Een andere mogelijkheid om het uitademen gemakkelijker te laten verlopen is het monteren van een spaghettispruitstuk (ook wel 4-pijps spruitstuk genoemd). Dit spruitstuk zorgt ervoor dat er geen opeenhoping ontstaat van gassen in het uitlaatspruitstuk.